Gizlilik Politikası

1. Amaç

Bu Gizlilik Politikası, ogrencidostu.com web sitesini (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) işleten ogrencidostu.com’un (bundan sonra “Site Sahibi” olarak anılacaktır) Siteyi kullanan Kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, işlemesi ve koruması ile ilgili olarak Kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu Gizlilik Politikası, Sitenin Kullanıcılar tarafından kullanılmasıyla elde edilen kişisel verileri kapsamaktadır.

3. Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Site Sahibi, Kullanıcılardan aşağıdaki kişisel verileri toplayabilir:

 • Ad, soyad, e-posta adresi, IP adresi, cihaz bilgileri, çerez bilgileri

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Site Sahibi, Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki yöntemlerle toplayabilir:

 • Sitede yorum yazarken
 • Sitede reklam görüntülerken

5. Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları

Site Sahibi, Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • Kullanıcılara hizmet sunmak
 • Kullanıcılarla iletişim kurmak
 • Kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmek
 • Siteyi geliştirmek
 • Reklam sunmak

6. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Site Sahibi, Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki kişilerle paylaşabilir:

 • Site Sahibinin işbirliği içinde olduğu üçüncü kişiler
 • Yasal merciler

7. Kişisel Verilerin Saklanması

Site Sahibi, Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıdaki süreler boyunca saklayacaktır:

 • Yasal zorunluluklar
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amaçların gerektirdiği süreler

8. Kullanıcıların Hakları

Kullanıcıların, kişisel verilerine ilişkin aşağıdaki haklarını kullanabilmeleri mümkündür:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak yapılan işlemin kısıtlanmasını isteme
 • Kişisel verilerinin işlenmesini ve aktarılmasının engellenmesi için yapılan işlemin hukuki gerekçesini ve bu gerekçeye dayanarak yapılan işlemin etkisini öğrenme
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma
 • Kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına itiraz etme

9. Değişiklikler

Site Sahibi, Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirebilir. Değişiklikler, Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

10. İletişim

Bu Gizlilik Politikası hakkında sorularınız varsa, Site Sahibine aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Başa dön tuşu